Bảng giá phần mềm TeleSales

Phần mềm gọi điện telesales là giải pháp chăm sóc khách hàng với số lượng lớn một cách hiệu quả. Ngoài ra, tính năng này còn hỗ trợ người quản lý kiểm soát cuộc gọi ra vào. Đồng thời đánh giá năng lực nhân viên một cách hiệu quả và chính xác nhất

Đăng kí dùng thử miễn phí

Bảng giá phần mềm quản lý Telesales

Số người dùng
5
10
15
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200

PRO

1,250,000Vnđ/tháng
Data mặc đinh:25,000

Đăng kí dùng thử miễn phí

Tích hợp tính năng Auto dialer

3 đầu số tích hợp

Dung lượng ghi âm 100M/ext

100.000 Data mặc định

Quản lý khách hàng chi tiết

Giám sát thời gian thực

Tích hợp SMS

Tích hợp Email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Khuyên dùng

ADVANCE

1,500,000Vnđ/tháng
Data mặc đinh:25,000

Đăng kí dùng thử miễn phí

Tích hợp tính năng Auto dialer

3 đầu số tích hợp

Dung lượng ghi âm 100M/ext

100.000 Data mặc định

Quản lý khách hàng chi tiết

Giám sát thời gian thực

Tích hợp SMS

Tích hợp Email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ON-PREMISE

Liên hệ

Đăng kí dùng thử miễn phí

Tích hợp tính năng Auto dialer

3 đầu số tích hợp

Dung lượng ghi âm 100M/ext

100.000 Data mặc định

Quản lý khách hàng chi tiết

Giám sát thời gian thực

Tích hợp SMS

Tích hợp Email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Gói mở rộng 20.000 Data

200.000 đ/ tháng

Gói tăng thêm 20.000 data

Gói mở rộng 50.000 Data

500.000 đ/ tháng

Gói tăng thêm 50.000 data

Gói mở rộng 100.000 Data

1.000.000 đ/ tháng

Gói tăng thêm 100.000 data

Gói mở rộng 200.000 Data

2.000.000 đ/ tháng

Gói tăng thêm 200.000 data

Gói mở rộng 300.000 Data

3.000.000 đ/ tháng

Gói tăng thêm 300.000 data

Gói mở rộng 500.000 Data

5.000.000 đ/ tháng

Gói tăng thêm 500.000 data