Auto Call Phần Mềm Gọi Tự Động Giảm 80% Chi Phí TeleSales

Dịch vụ gọi tự động – Auto Call chăm sóc khách hàng 24/7, là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm đến 80% chi phí liên lạc cho doanh nghiệp.

Dịch vụ gọi tự động – Auto Call là giải pháp gọi tự động cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng cùng lúc theo danh sách có sẵn, nhằm truyền tải các thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng.

Đăng kí dùng thử miễn phí

Bảng giá phần mềm Autocall

* Bảng Giá Dịch Vụ Gọi Tự Động Không Cá Nhân Hóa

V1

4,320,000

5,000 call

30 ngày

5 cuộc gọi đồng thời

600 cuộc gọi / Giờ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí
V2

7,920,000

10,000 call

60 ngày

8 cuộc gọi đồng thời

960 cuộc gọi / Giờ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí
V3

14,400,000

20,000 call

90 ngày

10 cuộc gọi đồng thời

1200 cuộc gọi / Giờ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí
V4

LIÊN HỆ

liên hệ

liên hệ

liên hệ

liên hệ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí

* Bảng Giá Dịch Vụ Auto Call Cá Nhân Hóa

V1

5,040,000

5,000 call

30 ngày

5 cuộc gọi đồng thời

600 cuộc gọi / Giờ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí
V2

9,360,000

10,000 call

60 ngày

8 cuộc gọi đồng thời

960 cuộc gọi / Giờ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí
V3

17,280,000

20,000 call

90 ngày

10 cuộc gọi đồng thời

1200 cuộc gọi / Giờ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí
V4

LIÊN HỆ

liên hệ

liên hệ

liên hệ

liên hệ

Ghi âm cuộc gọi

Báo cáo chi tiết

Tương tác phím bấm

Forward ra di động

Tùy Chọn file ghi âm

Tự Động gửi mail khi khách tương tác

Đã bao gồm cước phí gọi ra

Đăng kí dùng thử miễn phí