Auto Call Phần Mềm Gọi Tự Động Giảm 80% Chi Phí TeleSales

Dịch vụ gọi tự động – Auto Call chăm sóc khách hàng 24/7, là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm đến 80% chi phí liên lạc cho doanh nghiệp.

Dịch vụ gọi tự động – Auto Call là giải pháp gọi tự động cho hàng trăm, hàng ngàn khách hàng cùng lúc theo danh sách có sẵn, nhằm truyền tải các thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng.

Đăng kí dùng thử

Những hình thức của Dịch vụ gọi tự động – Auto Call

*Đối Tượng Sử Dụng
Gọi tự động không cá nhân hóa là cuộc gọi mà nội dung của nó không hướng tới đích danh cá nhân nào. Tất cả cuộc gọi ra đều có thông điệp giống nhau và đã được ghi âm sẵn.

*Một số ví dụ áp dụng gọi tự động cá nhân hóa:
Bất động sản giới thiệu dự án mới.
Công ty bảo hiểm, tài chính cho vay, đòi nợ.
Công ty du lịch giới thiệu tour mới.
Thẩm mỹ viện khuyến mãi

*Đối Tượng sử dụng
Gọi tự động cá nhân hóa là cuộc gọi mà nội dung của nó được tùy biến. Doanh nghiệp hoàn toàn thêm các trường thông tin trong cuộc gọi như: tên, giới tính, số lượng đơn hàng, giá tiền, thời gian,… Vì thế mỗi cuộc gọi sẽ hướng đến cá nhân cụ thể.

*Một số ví dụ áp dụng gọi tự động cá nhân hóa:
Cuộc gọi nhắc thanh toán tiền điện, nước, wifi,…
Công ty tài chính nhắc nợ khoản vay, phí đóng bảo hiểm,…
Gọi đánh giá, chăm sóc khách hàng, tự động nhận phản hồi của khách qua phím bấm,…
Gọi xác nhận đơn hàng

Đối tượng sử dụng dịch vụ Auto Call

Dịch vụ gọi tự động – Auto Call giúp doanh nghiệp quản lý data tập trung

Dịch vụ gọi tự động – Auto Call có tính năng như tổng đài