Tổng đài ảo dành cho doanh nghiệp là gì?

Tổng đài ảo là một loại hệ thống mạng điện thoại được sử dụng trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Người dùng hệ thống tổng đài ảo có thể trao đổi, liên lạc với khách hàng, nội bộ trong công ty hoặc tổ chức. Bằng cách sử dụng internet thông qua giải pháp công nghệ thoại IP (VoIP) – tổng đài VoIP.

Xem bảng giá Xem thử nghiệm

Get a world-class cloud phone system inside a single app

Empower your business by uniting all your important conversations on one simple platform.

Learn more

Meet the world’s most advanced cloud phone system

Access work on the go by adding the leading business phone system to your existing devices and apps like Salesforce, Google, and Microsoft.

Add new lines, devices, offices, and remote teams in minutes with 24/7 customer support via chat or phone.

Access the richest set of features, analytics, and integrations of any cloud phone provider, all designed with simplicity for anyone to use.

Elevate customer experience

Deliver effortless customer and agent experiences with a collaborative contact center.

Learn more

Analytics and Integrations

Identify opportunities with industry-leading analytics and add in the apps your teams need..

Access rich insights in real-time

Data for IT, sales, marketing, and HR teams.

Live and historical quality-of-service reports.

Customizable dashboards.

Comprehensive alerts .

LEARN MORE

Access rich insights in real-time

Data for IT, sales, marketing, and HR teams.

App Gallery

Explore solutions for businesses of all sizes

Kinh Doanh

Kinh Doanh

Bán hàng b2b là gì? Quy trình bán hàng b2b

Trong kinh doanh, việc hiểu rõ về bán hàng Business-to-Business (B2B) là một phần quan...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

Khung giờ vàng gọi điện cho khách hàng tăng tỷ lệ chốt deal

Trong kinh doanh, việc tối ưu hóa thời gian hoạt động của doanh nghiệp có...

Chưa phân loại

Chưa phân loại

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC – HỢP TÁC ĐẠI LÝ

 ...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

MẪU KỊCH BẢN GỌI TỰ ĐỘNG CHO CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc tối ưu hóa quy trình giao tiếp...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

Phương thức xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc xây dựng và duy trì một chính...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

CÁ NHÂN HOÁ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG MANG LẠI LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP

Trong kinh doanh ngày nay, việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng không chỉ...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

PHẦN MỀM AUTO CALL CHO DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, doanh nghiệp tài chính đang ngày càng chú...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

CUSTOMER RETENTION LÀ GÌ? CÁCH ĐO LƯỜNG TỶ LỆ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG DỄ DÀNG

Trong kinh doanh ngày nay, việc giữ chân khách hàng trở nên quan trọng hơn...

The latest from RingCentral

Catch up on the latest feature updates, news, and announcements.

 

Kinh Doanh

Kinh Doanh

Bán hàng b2b là gì? Quy trình bán hàng b2b

Trong kinh doanh, việc hiểu rõ về bán hàng Business-to-Business (B2B) là một phần quan...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

Khung giờ vàng gọi điện cho khách hàng tăng tỷ lệ chốt deal

Trong kinh doanh, việc tối ưu hóa thời gian hoạt động của doanh nghiệp có...

Chưa phân loại

Chưa phân loại

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC – HỢP TÁC ĐẠI LÝ

 ...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

MẪU KỊCH BẢN GỌI TỰ ĐỘNG CHO CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc tối ưu hóa quy trình giao tiếp...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

Phương thức xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc xây dựng và duy trì một chính...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

CÁ NHÂN HOÁ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG MANG LẠI LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP

Trong kinh doanh ngày nay, việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng không chỉ...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

PHẦN MỀM AUTO CALL CHO DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, doanh nghiệp tài chính đang ngày càng chú...

Kinh Doanh

Kinh Doanh

CUSTOMER RETENTION LÀ GÌ? CÁCH ĐO LƯỜNG TỶ LỆ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG DỄ DÀNG

Trong kinh doanh ngày nay, việc giữ chân khách hàng trở nên quan trọng hơn...