DÒNG TIỀN LÀ GÌ? CÁCH QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP

Trong kinh doanh, dòng tiền được ví như mạch máu của doanh nghiệp, quyết định sự sống còn và phát triển bền vững. Hiểu rõ và quản trị dòng tiền hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ nhà quản lý nào. Vậy dòng tiền là gì? Và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Làm thế nào để doanh nghiệp có thể quản lý một cách tối ưu để đảm bảo hoạt động liên tục, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn và duy trì khả năng đầu tư dài hạn? Bài viết này sẽ giải đáp những câu hỏi đó, cung cấp những kiến thức cơ bản về và chia sẻ các chiến lược quản trị dòng tiền hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài chính và phát triển mạnh mẽ.

Khái niệm dòng tiền

Dòng tiền (cash flow) là tổng lượng tiền mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân thu được hoặc chi trả trong một khoảng thời gian cụ thể. Không chỉ giới hạn ở tiền mặt mà còn bao gồm các khoản thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản ngân hàng, chứng khoán, và các hình thức thanh toán khác.

Dòng tiền vào (cash inflow) là toàn bộ các khoản thu nhập mà doanh nghiệp hoặc cá nhân tạo ra. Bao gồm doanh thu từ việc bán hàng và dịch vụ, lợi tức đầu tư, vốn từ các hoạt động tài chính và tài trợ.

Dòng tiền ra (cash outflow) là các khoản tiền mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải chi trả. Bao gồm lương cho nhân viên, chi phí mua sắm hàng hóa và thiết bị, khoản vay phải trả, và cổ tức chi trả cho cổ đông.

Tầm quan trọng của quản trị dòng tiền

Chủ động tình hình thiếu hụt tiền mặt

Quản trị dòng tiền hiệu quả cho phép doanh nghiệp dự đoán và lên kế hoạch cho những thời điểm thiếu hụt tiền mặt.

Bằng cách phân tích dòng tiền lịch sử và dự báo nhu cầu tiền mặt tương lai, doanh nghiệp có thể nhận diện sớm các khoảng thời gian tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt tiền mặt. Từ đó, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch dự phòng, như thiết lập hạn mức tín dụng hoặc dự trữ một quỹ khẩn cấp, để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn khi thiếu hụt tiền mặt xảy ra.

Giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng, tiết kiệm chi phí tài chính

Khi doanh nghiệp quản lý tốt, nhu cầu vay ngắn hạn từ ngân hàng sẽ giảm, kéo theo việc tiết kiệm chi phí tài chính. Doanh nghiệp có thể tự tài trợ cho các hoạt động hàng ngày bằng cách tối ưu hóa dòng tiền vào và kiểm soát dòng tiền ra, giảm bớt sự cần thiết phải vay nợ. Bên cạnh đó , khi không phải vay mượn thường xuyên, doanh nghiệp tránh được chi phí lãi suất và các phí dịch vụ ngân hàng, giúp tăng lợi nhuận và giảm gánh nặng tài chính.

Chủ động sử dụng vốn tiền mặt dư thừa một cách linh hoạt

Quản trị tốt giúp doanh nghiệp không chỉ tránh được tình trạng thiếu hụt mà còn tối ưu hóa việc sử dụng vốn tiền mặt dư thừa. Vốn tiền mặt dư thừa có thể được đầu tư vào các công cụ tài chính ngắn hạn, tạo ra thu nhập thêm cho doanh nghiệp. Tiền mặt dư thừa có thể được sử dụng để tài trợ cho các dự án mở rộng kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đảm bảo “sức khỏe tài chính” đối với các bên có liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp

Quản trị hiệu quả giúp duy trì sự ổn định tài chính, tạo niềm tin và sự tin tưởng cho các bên liên quan.

 • Nhà đầu tư: Một doanh nghiệp có dòng tiền lành mạnh sẽ thu hút các nhà đầu tư, bởi họ thấy được khả năng sinh lời và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp.
 • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp sẽ yên tâm hơn khi biết doanh nghiệp có khả năng thanh toán đúng hạn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán điều khoản thương mại.
 • Nhân viên: Khi tình hình tài chính ổn định, doanh nghiệp có thể đảm bảo trả lương đúng hạn và có thể cung cấp các phúc lợi tốt hơn, giúp tăng cường sự hài lòng và động lực làm việc của nhân viên.
 • Khách hàng: Sức khỏe tài chính tốt giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ và sản phẩm, tạo dựng lòng tin và sự trung thành từ khách hàng.

Quy trình quản trị dòng tiền

Quy trình quản trị dòng tiền
Quy trình quản trị dòng tiền

Xem xét kỳ luân chuyển của tiền

Doanh nghiệp cần phân tích kỳ luân chuyển của tiền thông qua các yếu tố sau:

 • Kỳ luân chuyển của hàng tồn kho: Đây là thời gian trung bình để doanh nghiệp chuyển đổi hàng tồn kho thành doanh thu. Việc rút ngắn kỳ luân chuyển hàng tồn kho giúp tăng tốc độ dòng tiền vào và giảm lượng vốn bị khóa trong hàng tồn kho.
 • Kỳ thu tiền bình quân: Thời gian trung bình để doanh nghiệp thu được tiền từ khách hàng sau khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình thu tiền để rút ngắn kỳ thu tiền bình quân, giúp tăng dòng tiền vào.
 • Kỳ trả tiền trung bình: Thời gian trung bình để doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp. Việc kéo dài kỳ trả tiền trung bình (mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ với nhà cung cấp) giúp giữ lại tiền mặt trong doanh nghiệp lâu hơn, cải thiện dòng tiền.

Xem xét các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh tiền và khả năng thanh toán

Doanh nghiệp cần phân tích các chỉ tiêu tài chính để đánh giá khả năng sinh tiền và khả năng thanh toán:

 • Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh tiền: Bao gồm các chỉ tiêu như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng, và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Những chỉ tiêu này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh và khả năng tạo ra tiền mặt từ hoạt động chính.
 • Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán: Bao gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ thanh toán hiện hành (Current Ratio) và tỷ lệ thanh toán nhanh (Quick Ratio). Những chỉ tiêu này giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và đảm bảo khả năng thanh khoản.

Lập kế hoạch dòng tiền

Doanh nghiệp cần lập kế hoạch dòng tiền chi tiết, đánh giá và so sánh các dòng tiền ra và vào tại từng thời điểm cụ thể:

 • Lập kế hoạch: Xác định các nguồn thu và các khoản chi trong từng giai đoạn cụ thể, chẳng hạn theo tháng hoặc quý. Kế hoạch này giúp doanh nghiệp dự đoán các nhu cầu tiền mặt và chuẩn bị nguồn lực tài chính phù hợp.
 • Đánh giá và so sánh: Liên tục theo dõi và so sánh thực tế tiền ra và vào so với kế hoạch, từ đó nhận diện các sai lệch và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dòng tiền luôn ổn định.

Đề xuất biện pháp quản trị dòng tiền

Doanh nghiệp cần đưa ra các biện pháp quản trị dòng tiền nhằm tạo sự cân đối giữa dòng tiền ra và vào, phù hợp với chu kỳ sống của doanh nghiệp:

 • Cân đối dòng tiền ra và vào: Đảm bảo dòng tiền ra không vượt quá dòng tiền vào để tránh tình trạng thiếu hụt tiền mặt. Doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp như đẩy mạnh thu hồi công nợ, thương lượng điều khoản thanh toán với nhà cung cấp, và quản lý chặt chẽ chi phí.
 • Phù hợp với chu kỳ sống của doanh nghiệp: Đưa ra các biện pháp quản trị dòng tiền phù hợp với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, từ giai đoạn khởi nghiệp, tăng trưởng đến giai đoạn ổn định và mở rộng. Các biện pháp này có thể bao gồm đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao, tối ưu hóa vốn lưu động, và duy trì một quỹ dự phòng tài chính.

Tạm kết

Hy vọng qua bài viết này, doanh nghiệp có thể hiểu rõ dòng tiền là gì và cách quản trị dòng tiền hiệu quả. Việc quản trị dòng tiền không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro tài chính mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH) cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững. Phần mềm Telesales của Buss Tele mang lại nhiều tính năng nổi bật và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Hệ thống báo cáo chi tiết: Giúp doanh nghiệp đánh giá năng suất làm việc của nhân viên một cách toàn diện và chính xác.
 • Giám sát KPI nhân viên: Đo lường mức độ hoàn thành công việc, từ đó cải thiện hiệu suất và chất lượng dịch vụ.
 • Phân chia dữ liệu tự động: Tăng năng suất làm việc gấp ba lần với tính năng quay số tự động, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.
 • 100% gọi ra không khóa số: Đảm bảo cuộc gọi được thực hiện liên tục mà không bị gián đoạn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
 • Hỗ trợ phần mềm nghe gọi trên nhiều thiết bị: Linh hoạt sử dụng trên mobile và desktop, giúp nhân viên làm việc thuận tiện ở mọi nơi.
 • Điều phối khách hàng chính xác: Đưa khách hàng đến đúng nhân viên sales đã từng liên hệ trước đó, tạo sự liên tục và chuyên nghiệp trong giao tiếp.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tổng đài Telesales, hãy liên hệ với Buss Tele qua thông tin dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾT NỐI (VOIP24H):

TRỤ SỞ CHÍNH
Add: Tầng 7, Tòa nhà ST.MORITZ, 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 1900.2002 (1000đ /phút) – 028.7303.6789
Email: sales.hcm@voip24h.vn

CHI NHÁNH
Add: Tháp Tây , Toà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Hotline: 1900.2002 (1000đ /phút) – (024).7105.8686
Email: sales.hn@voip24h.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *